Mgr. Marcela Palúchová

Diplomová práce

Efektivita primární prevence rizikového chování na 1. stupni zš

Effectiveness of primary prevention of high-risk behaviour on the first level
Anotace:
Diplomová práce „Efektivita primární prevence rizikového chování na 1. stupni“ pojednává o základní charakteristice a vymezení rizikových forem chování vyskytujících se na 1. stupni. Věnuje se prevenci obecně i specificky, charakterizuje školní prevenci a její tvůrce – metodiky prevence, výchovné poradce, třídní učitele. Závěrečná kapitola obsahuje výzkumnou část, která se zabývá otázkami realizace …více
Abstract:
Diploma work “Effectiveness of primary prevention of high-risk behaviour on the first level” deals with a basic characteristic and definition of high-risk behaviour forms occurring on the first level. It attends to prevention generally as well as specifically, characterizes school prevention and its authors – methodists of prevention, educational consultants, and class teachers. Concluding chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Řezáč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta