Rostislav Martynek

Diplomová práce

Modernizace systému situační prevence kriminality vybrané lokality

Modernizing the system of situational crime prevention selected area
Anotace:
MARTYNEK, Rostislav. Modernizace systému situační prevence kriminality vybrané lokality. Ostrava, 2017. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí práce Ing. Věra Holubová, Ph.D. Náplní této diplomové práce je modernizace systému situační prevence kriminality ve vybrané lokalitě. Cílem práce je zpracovat návrh modernizace stávajících …více
Abstract:
MARTYNEK, Rostislav. Modernizing the system of situational crime prevention selected area. Ostrava, 2017. Diploma thesis. VSB - TU Ostrava, Faculty of Safety engineering, Department of security service. Head of the diploma thesis Ing. Věra Holubová, Ph.D. The aim of this thesis is to modernize the system of situational crime prevention in the selected location. The aim is to prepare a proposal for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Věra Holubová
  • Oponent: Radomír Ščurek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava