Bc. Vojtěch Chalupa

Bakalářská práce

Laplaceova diferenciální rovnice a její využití ve fyzice

Laplace differential equation and its applications in physics
Anotace:
Tato práce se věnuje parciálním diferenciálním rovnicím a jejich využití ve fyzice, zejména rovnici vedení tepla a Laplaceově rovnici v termodynamice. Práce uvádí fyzikální motivaci pro jejich odvození a matematický popis řešení Fourierovou metodou separace proměnných. Výpočty jsou předvedeny na jednoduchých příkladech, které čtenáři pomohou s pochopením problematiky.
Abstract:
In this thesis we study partial diferential equations and their applications in physics, especialy heat equation and Laplace equation in thermodynamics. Thesis presents physical motivation for deduction of these equations and mathematical description of solving by Fourier method separation of variables. These procedures are demonsrated on simple examples, which can help readers to understand the issue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
  • Oponent: Mgr. Milan Bačík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Matematika se zaměřením na vzdělávání