Kateřina SEIFERTOVÁ

Bakalářská práce

Aspekty ovlivňující výběr sekundárního vzdělání u žáků 9. ročníků základních škol

Aspects affecting a student´s choice of secondary education in the ninth-grade of a Primary school
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřená na přechod žáků mezi nižším a vyšším sekundárním vzděláním s cílem teoreticky a empiricky zmapovat a popsat proces volby další vzdělávací dráhy, kterým aktuálně procházejí žáci a jejich rodiče na konci základní školy. Konkrétněji vymezit aspekty, které při tomto procesu hrají dominantní roli, a popsat služby nabízející kariérové poradenství na našem území.
Abstract:
This thesis is focused on transition of pupils between lower and higher secondary education. Its objective is theoretical and empirical mapping and description of election proces of next education, trough which parents and pupils are browsing at the end of elementary school. I want to define more specifically, which aspects play dominant role in this proces, and describe services, which are offering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEIFERTOVÁ, Kateřina. Aspekty ovlivňující výběr sekundárního vzdělání u žáků 9. ročníků základních škol. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta