Bc. Lucie NEČASOVÁ

Diplomová práce

Monoiontové formy bentonitu a jejich sorpční vlastnosti

Monoionic forms of bentonite and their sorption properties
Anotace:
Cílem této práce bylo připravit vzorky bentonitu modifikovaného zinečnatými (BZn) a měďnatými (BCu) kationty a také jejich pilarované formy (PBZn, PBCu). Vznikly tak 4 materiály, které byly dále charakterizovány a následně byly podrobeny sorpčním experimentům vůči olovnatým iontům a krystalové violeti. Připravené vzorky byly charakterizovány prostřednictvím infračervené spektroskopie, kde bylo zjištěno …více
Abstract:
The aim of this work was to prepare samples of bentonite modified by zinc (BZn) and copper (BCu) cations as well as their pillared forms (PBZn, PBCu). Four materials were developed which were characterized and then they were subjected to sorption experiments towards lead ions and crystal violet. Cation exchange capacity (CEC) and specific surface area of materials were measured whereas values of CEC …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2015
Zveřejnit od: 22. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Mucha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEČASOVÁ, Lucie. Monoiontové formy bentonitu a jejich sorpční vlastnosti. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Analytická chemie pevné fáze

Práce na příbuzné téma