Jana MACHOVÁ

Bakalářská práce

Sorpce olova na hnědém uhlí

Sorption of lead on subbituminous coal
Anotace:
V této práci byla studována sorpce iontů olova na hnědém uhlí. V experimentech bylo použito dusičnanu olovnatého a hnědého uhlí o zrnitostech: 0,06 ? 0,25 mm, 0, 25 ? 0,8 mm a 0,8 ? 1 mm. Úprava pH byla provedena pomocí HCl. Byl sledován vliv hnědého uhlí na pH vodného prostředí, vliv zrnitosti hnědého uhlí, vliv výchozí koncentrace iontů olova, vliv pH na sorpci olova a kinetika sorpce. Experimentálními …více
Abstract:
In this thesis sorption of lead (II) on subbituminous coal was studied. Lead nitrate and subbituminous coal were used in these experiments. Particles sizes were: 0.06 ? 0.25 mm, 0.25 ? 0.8 mm a 0.8 ? 1 mm. The pH value of solutions was adjusted using HCl. The effect of subbituminous coal on pH of aqueous medium was studied. The effect of coal particle size, the initial concentration of lead ions and …více
 

Klíčová slova

olovo adsorpce hnědé uhlí
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2009
Zveřejnit od: 7. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHOVÁ, Jana. Sorpce olova na hnědém uhlí. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.1.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 1. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta