Bc. Michaela RÁBOVÁ

Diplomová práce

Analýza finančního účetnictví dle českých právních norem \nl{}a didaktická podpora jeho výuky

neuveden

Analysis of financial accounting according to the Czech law, and didactic support for its teaching
Anotace:
Předložená práce zaměřenou na pět dílčích účetních problematik. Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou charakterizovány vybrané účetní oblasti, konkrétně účetní závěrka, audit, forenzní účetnictví, kreativní účetnictví a finanční analýza. Problematika účetní závěrky a finanční analýzy je doplněna o praktický příklad. Popis účetních problematik by měl čtenáři poskytnout základní přehled …více
Abstract:
The present thesis focuses on five accounting-related issues, and is divided into two parts. The first part describes selected accounting issues, specifically financial statements, audit, forensic accounting, creative accounting, and financial analysis. Practical examples are included in the presentation of financial statements and financial analysis. The description of accounting issues serves as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RÁBOVÁ, Michaela. Analýza finančního účetnictví dle českých právních norem \nl{}a didaktická podpora jeho výuky. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická