Bc. Simona Kopecká

Bakalářská práce

Didactic Potential of Board Games in Teaching English at Primary Schools

Didactic Potential of Board Games in Teaching English at Primary Schools
Anotace:
Tato bakalářská práce se soustředí na využití deskových her ve výuce angličtiny. Cílem této práce je prozkoumat potenciál deskových her ve spojitosti se zapamatováním slovíček, ale také zjistit, zda hry zvyšují zájem a motivaci žáků při výuce angličtiny na základních školách. Práce se skládá z teoretické a empirické části. Teoretická část se nejdříve soustředí na hry ve vzdělávání, jsou představeny …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the use of board games in English language education. The aim of this thesis is to explore the didactic potential of board games in connection to vocabulary retention, as well as to ascertain whether games increase pupils’ interest and motivation in learning English at primary schools. The thesis consists of the theoretical and empirical part. The first part examines …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta