Lucie Klubová

Bachelor's thesis

Analýza problematiky gender pay gap na trhu práce v České republice v letech 2011 – 2017

Analysis of gender pay gap in the labour market in the Czech Republic in 2011 – 2017
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce je analýza problematiky gender pay gap na trhu práce v České republice v letech 2011 – 2017. Cílem práce je zjistit, zda nerovnosti v odměňování jsou projevem diskriminace žen na trhu práce. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy a druhy diskriminace, jsou zde popsány diskriminační modely a pro lepší porozumění nadcházející části autorka poukazuje na možné …viac
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is an analysis of gender pay gap in the labour market in the Czech Republic in 2011 – 2017. The main aim of the thesis is to find out if the inequalities in remuneration are manifestation of discrimination of women in the labour market. In the theoretical part of the thesis there are characterized and described basic concepts and types of discrimination and discriminatory …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedúci: Jan Kozák
  • Oponent: Vladimír Štípek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75482

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství