Martina Mrňáková

Bakalářská práce

Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce

Equal opportunities of women and men on the labour market
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Jejím cílem je zmapovat stávající právní úpravu a institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a následně zhodnotit, do jaké míry jsou tato opatření úspěšně zavedena do praxe v prostředí České republiky. K dosažení tohoto cíle slouží autorce analýza statistických dat týkajících …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of equal opportunities of women and men on the labour market. Its aim is to map existing legislation and institutional ensuring of equal opportunities of women and men on the labour market and to subsequently evaluate to what extent these measures are successfully put into practice in the Czech Republic. The author of this bachelor thesis used statistical data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Milena Soušková
  • Oponent: Michal Spirit

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49384