BcA. Petra Pokorná

Bakalářská práce

Odměňování a rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce v České republice

Remuneration and equal opportunities between men and women in the labor market in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářské práce se zabývá tématem „Odměňování a rovné příležitost mužů a žen na trhu práce v České republice“. I přestože je rovnoprávnost všech občanů a občanek České republiky deklarována zejména v Listině základních práv a svobod, v našem každodenním životě se s diskriminací na základě pohlaví setkáváme poměrně často. Bohužel se týká především znevýhodňování žen vůči mužům. Vzhledem k současnému …více
Abstract:
In this bachelor work I am engaged in theme „Remuneration and quall opportunities between men and woman in the labour market in the Czech Republic“. We encounter with discrimination around a severy day though labourelationlaw was mainly declarated in the “Listina základních práv a svobod”. Unfortunately this problem is concerned firstly women compared with men. Impacts of world´s economic crisis have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lucie Cviklová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní