Bc. Michala Štětinová

Diplomová práce

Dopady nového občanského zákoníku do postavení obcí při nakládání s jejich majetkem

Impact of the New Civil code on the Position of Municipalities in the Management of their Property
Anotace:
Ve své práci bych chtěla vystihnout postavení obcí z hlediska veřejné správy v České republice v novém právním prostředí tvořeném především novým kodexem občanského práva, při té příležitosti je potřebné stručně nastínit vývoj civilního práva, ale též posoudit připravovanou novelu zákona o obcích a hlavním městě Praze a její schopnosti vypořádat se se zavedením nového občanského zákoníku do praxe. …více
Abstract:
In my thesis I would like to characterize positions of municipalities with the respect to public administration in the Czech Republic, in the new legal enviroment creating above all by new code of civil law. At the same time I intend to outline briefly the development of civil law, review upcoming amendment of the Law on Municipalities and the Capital City of Prague and its ability to put the new Civil …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Michal Jordán
  • Oponent: JUDr. Taťana Sommerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní