Bc. Kateřina Jelenová

Bakalářská práce

Exekuce peněžitého plnění

The Seizure of the Financial Income
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce je exekuce peněžitého plnění. Snažila jsem se podrobně vysvětlit jednotlivé způsoby provedení exekuce při vymáhání peněžitých pohledávek a možnosti zastavení exekuce nebo jejího odkladu. Vzhledem k tomu, že v roce 2009 došlo k novelizaci exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.), zaměřuji se rovněž na nové instituty a srovnávám situaci před novelizací a po ní. Dále představím …více
Abstract:
The subject of my bachalor`s thesis is an execution of the financial claims. I have attempted to explain in detail the ways of recovering financial claims and possibilities of how to suspend or postpone an execution. Since there was an amendment of Act No. 120/2001 Coll., Execution procedure, I concentrate on new methods and compare the situation before and after the efficiency of an amendment. Further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Kuncová
  • Oponent: JUDr. Ondřej Kuchař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře