Michal JELÍNEK

Diplomová práce

Možnosti ovlivňování postojů žáků základních škol k vybraným aspektům sociokulturní heterogenity ve společnosti

The possibilities to influence the attitude of basic school pupils towards the selected aspects of sociocultural heterogenity in the society
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na možnosti ovlivnění postojů žáků základních škol k vybraným aspektů sociokulturní heterogenity ve společnosti, konkrétně se jedná o postoje vůči etnickým minoritám. Teoretická východiska jsou orientována na sociální nerovnost, sociální stratifikaci a heterogenitu ve společnosti. Důležitá část je zaměřena na národnostní strukturu ve společnosti a na negativní jev jako je …více
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na možnosti ovlivnění postojů žáků základních škol k vybraným aspektů sociokulturní heterogenity ve společnosti, konkrétně se jedná o postoje vůči etnickým minoritám. Teoretická východiska jsou orientována na sociální nerovnost, sociální stratifikaci a heterogenitu ve společnosti. Důležitá část je zaměřena na národnostní strukturu ve společnosti a na negativní jev jako je …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JELÍNEK, Michal. Možnosti ovlivňování postojů žáků základních škol k vybraným aspektům sociokulturní heterogenity ve společnosti. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce