Bc. Andrea Kakulidu

Master's thesis

Role of the social network sites in a migration process: Czechs and Slovaks in Australia Facebook group

Role of the social network sites in a migration process: Czechs and Slovaks in Australia Facebook group
Abstract:
Cílem této práce je odhalit, jakou roli hrají online sociální sítě v procesu migrace a jaký vliv má sdílená národní identita na solidaritu a důvěryhodnost v diasporických virtuálních komunitách. Pozornost je věnována především sociální síti Facebook a transnacionálním skupinám vznikajícím v jeho prostředí. Výzkum je navržen jako případová studie a zaměřuje se na Facebookovou skupinu Češi a Slováci …more
Abstract:
The aim of this thesis is to understand the role social networks play in the process of migration and how shared national identity affects solidarity and credibility in diasporic virtual communities. Attention is given specifically to the social network site Facebook and transnational groups emerging in its environment. Designed as a case study, the research focuses on the case of the Facebook group …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism