Bc. Andrea Kakulidu

Master's thesis

Role of the social network sites in a migration process: Czechs and Slovaks in Australia Facebook group

Role of the social network sites in a migration process: Czechs and Slovaks in Australia Facebook group
Anotácia:
Cílem této práce je odhalit, jakou roli hrají online sociální sítě v procesu migrace a jaký vliv má sdílená národní identita na solidaritu a důvěryhodnost v diasporických virtuálních komunitách. Pozornost je věnována především sociální síti Facebook a transnacionálním skupinám vznikajícím v jeho prostředí. Výzkum je navržen jako případová studie a zaměřuje se na Facebookovou skupinu Češi a Slováci …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to understand the role social networks play in the process of migration and how shared national identity affects solidarity and credibility in diasporic virtual communities. Attention is given specifically to the social network site Facebook and transnational groups emerging in its environment. Designed as a case study, the research focuses on the case of the Facebook group …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism