Bc. Barbora Šlachtová

Master's thesis

Vývoj autonomních nervových funkcí při osmitýdenním řízeném kombinovaném tréninku u pacientů se sclerosis multiplex

Progression of autonomic nervous system functions in controlled 8-week combined training in patients with multiple sclerosis
Abstract:
Předkládaná práce se zabývá vlivem řízené terapie kombinovaným aerobně – silovým tréninkem na vývoj vybraných ukazatelů fyzické výkonnosti, funkce transportního systému (n = 6) a variability srdeční frekvence u skupiny pacientů s roztroušenou sklerózou. Efekt 8-týdenní terapie kombinovaným tréninkem byl hodnocen na základě srovnání vstupních a výstupních dat při vyšetření na bicyklovém spiroergometru …more
Abstract:
The aim of this study was determination of the aerobic – resistence combined training`s influence over chosen indicators of physical capacity, transport system function and heart rate variability in a group of multiple sclerosis patients (n = 6). The effect of 8-week rehabilitation therapy was evaluated in the basis of comparison between spiroergometry and heart rate variability measurements` input …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2009
  • Supervisor: Mgr. Lumír Konečný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta