Mgr. Hana Elznerová

Diplomová práce

Vývoj postupu k odstranění pochybností v kontextu judikatury

The Evolution of the Reproach Proceedings in the Case-law Context
Anotace:
Práce je zaměřena na úskalí postupu v daňovém řízení s ohledem na zpětnou vazbu poskytovanou správním soudnictvím. Vzhledem ke zvolenému tématu vychází práce, kromě několika knižních zdrojů a právního řádu České republiky, zejména z rozsudků Nejvyššího správního soudu. Cílem diplomové práce je popsat problematiku volby vhodného postupu v daňovém řízení s ohledem na následky z této volby plynoucí. Práce …více
Abstract:
This thesis is focused on the pitfalls of the procedure in the tax proceedings with regard to the feedback provided by the administrative judiciary. Due to the chosen topic, this thesis is based on several book sources and in particular from the judgments of the Supreme Administrative Court. The aim of the diploma thesis is to describe the issue of the choice of the appropriate procedure in the tax …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta