Stanislava Bílková

Bakalářská práce

Možnosti programu Cinema 4D při tvorbě komplexní 3D scény

Options of the Cinema 4D program for desining complex 3D environment
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na program Cinema 4D, sloužící k tvorbě 3D grafiky, jeho funkce a nástroje pro užití k tvoření komplexní 3D scény. Následně se zaměřuje na další možné programy, využívané v oblasti 3D grafiky. Dále na úvod do 3D vizualizací, na proces tvorby komplexní vizualizace v programu Cinema 4D a jeho převedení na konkrétní projekt. Obsah práce má za cíl nastínit a ukázat řešení …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on Cinema 4D software, which is used for creating of 3D graphics its' functionality and tools ready to use for designing of complex 3D environment. Summary of other possible softwares which are used for 3D graphics. Introducing to the 3D vizualization process and creating of vizualization of objects in software Cinema 4D and converting these in to the concrete project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Jan Bubeníček
  • Oponent: Pavel Vítek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41669

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi