Mgr. Filip Trčka, Ph.D.

Doctoral thesis

Strukturní a funkční analýza TPR ko-chaperonů Hsp70/Hsp90

Structural and functional analysis of Hsp70/Hsp90 TPR co-chaperones
Abstract:
Proteostatické mechanismy udržující chod buněčného proteinového prostředí významně závisejí na funkci molekulárních chaperonů Hsp70 a Hsp90. Spektrum dějů, kterých se molekulární chaperony účastní, je řízeno strukturně a funkčně rozmanitou skupinou proteinů, tzv. ko-chaperonů. Tyto proteiny se asociují s molekulárními chaperony a ovlivňují jejich aktivitu a lokalizaci. Řada ko-chaperonů obsahuje ve …more
Abstract:
Cellular proteostasis is largely dependent on the activity of molecular chaperones Hsp70 and Hsp90. The spectrum of processes involving molecular chaperones is governed by structurally and functionally divergent group of proteins called co-chaperones. These proteins interact with molecular chaperones and influence their activity and localization. Many co-chaperones contain TPR domain which represents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 9. 2015
  • Supervisor: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.
  • Reader: doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat., MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta