Mgr. Filip Trčka, Ph.D.

Doctoral thesis

Strukturní a funkční analýza TPR ko-chaperonů Hsp70/Hsp90

Structural and functional analysis of Hsp70/Hsp90 TPR co-chaperones
Anotácia:
Proteostatické mechanismy udržující chod buněčného proteinového prostředí významně závisejí na funkci molekulárních chaperonů Hsp70 a Hsp90. Spektrum dějů, kterých se molekulární chaperony účastní, je řízeno strukturně a funkčně rozmanitou skupinou proteinů, tzv. ko-chaperonů. Tyto proteiny se asociují s molekulárními chaperony a ovlivňují jejich aktivitu a lokalizaci. Řada ko-chaperonů obsahuje ve …viac
Abstract:
Cellular proteostasis is largely dependent on the activity of molecular chaperones Hsp70 and Hsp90. The spectrum of processes involving molecular chaperones is governed by structurally and functionally divergent group of proteins called co-chaperones. These proteins interact with molecular chaperones and influence their activity and localization. Many co-chaperones contain TPR domain which represents …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2015
  • Vedúci: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat., MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta