Lenka Konečná

Bakalářská práce

Analýza a zhodnocení činnosti a hospodaření vybrané příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje

Analysis and Evaluation of Activity and Financial Management of Selected Allowance Organization of the Moravian-Silesian Region
Anotace:
Předmětem práce je zmapování činnosti a hospodaření Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, které je jednou z příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v oblasti kultury. Hlavním cílem je zhodnocení hospodaření muzea pomocí analýzy nákladů, výnosů a hospodářského výsledku z hlavní a doplňkové činnosti. Dále je pozornost zaměřena na dílčí ukazatele jako soběstačnost, náklady vynaložené na jednoho návštěvníka …více
Abstract:
The subject of the thesis is mapping of activity and financial management of the Museum Beskyd in Frýdek-Místek, which is one of allowance organizations of the Moravian-Silesian Region in culture. The main objective is to evaluate the financial management of the museum by analyzing the costs, revenues and profits of the main and complementary activities. Attention is also focused on the sub-indicators …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Eva Kovářová
  • Oponent: Hana Kolaříková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa