Mgr. Robert Sutorý

Bachelor's thesis

Dopad volnočasových aktivit na romské děti na Hranicku

Impact of spare time activities on gypsy children in a Hranice region
Abstract:
Anotace Bakalářská práce „Dopad volnočasových aktivit na romské děti na Hranicku“ pojednává o vztahu Romů ke vzdělávání. Cílem práce je prostřednictvím rozhovorů zjistit, zda jsou romské děti ovlivněné volnočasovými aktivitami, které jsou zaměřené na tuto cílovou skupinu. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá historickým vývojem romského etnika a výchovou dětí v romské rodině …more
Abstract:
Annotation Bachelor thesis “An impact of free-time activities on gypsy children in Hranice region” is about a relationship of gypsies and education. The goal of my thesis is to via interviews find out whether gipsy children are influenced by free-time activities, which are focused on this target group. The thesis is divided into two parts. Theoretical part deals with a history of Romani ethnicity and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2013
  • Supervisor: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hana Fajkusová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta