Bc. Iva Bosáková, DiS.

Diplomová práce

Životní situace adolescentů žijících v komunitních bytech při dětských domovech ve vybraných krajích ČR

Life Situations of Adolescents Living in Community Flats at Children’s Home in Chosen Regions of the Czech Republic
Anotace:
Anotace Název diplomové práce: Životní situace adolescentů žijících v komunitních bytech při dětských domovech ve vybraných krajích ČR Počet slov: 23 647 (bez poznámek pod čarou, příloh a stati) Diplomová práce se zabývá posouzením vybraných prvků životní situace adolescentů žijících v komunitních bytech při dětských domovech a komparací vzájemných očekávání adolescentů a průvodců, jejichž hlavní náplní …více
Abstract:
Annotation The title of diploma thesis: Life Situations of Adolescents Living in Community Flats at Children’s Home in Chosen Regions of the Czech Republic. Number of words: 23 647 (without footnotes, attachments and essay) This diploma thesis deals with examination of chosen elements of life situations of adolescents living in community flats at children’s home and comparation of reciprocal expectations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Monika Punová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií