Theses 

Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí – Mgr. Zuzana Málková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Zuzana Málková

Diplomová práce

Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí

Proceedings in the Cases of the Returning of the Minor Child Connected with the Interntational Kidnap

Anotace: V roce 2008 bylo v českém právním řádu zakotveno speciální řízení o návrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí, jímž se tato diplomová práce primárně zabývá. Práce dále poskytuje analýzu pramenů mezinárodního práva a práva Evropské unie, které regulují řízení o navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí, a připomíná faktory vedoucí k jejich přijetí.

Abstract: In 2008, a special proceedings concerning the return of minor children in the matter of international child abduction was embedded into the Czech Legal System, which is the primary objective of this thesis. This paper also provides an analysis of both International and European Union Law, which take control of the proceedings concerning the return of under aged children in the matter of international child abduction and the work suggests concepts leading to their acceptance.

Klíčová slova: řízení o navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí, mezinárodní únos dítěte, navrácení dítěte, nejlepší zájem dítěte

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz