Mgr. Oleg Czop

Master's thesis

State dependent working memory: Effect of sexual primes on men's working memory capacity

State dependent working memory: Effect of sexual primes on men's working memory capacity
Abstract:
Priming efekt je dobře zdokumentovaným a popsaným jevem v mnoha oblastech lidského chování. Bylo prokázáno, že kognitivní schopnosti u heterosexuálních mužů jsou porušeny již po krátkých interakcích s atraktivními ženami a dokonce i v situacích kdy je toto setkání muži pouze předpokládáno. Tyto výsledky byly vysvětlovány ve smyslu sebeprezentace a sebekontroly a zvýšené kognitivní zátěže potřebné k …more
Abstract:
Priming effect is well documented phenomenon in various areas of human behaviour. Heterosexual male participants show corrupted cognitive ability after a short interaction with attractive women or even in situation when this interaction is just anticipated. These results are explained in terms of self-presentation and self-management and increased cognitive load to fulfil these goals. But in recent …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta