Václav ŽÁČEK

Bachelor's thesis

Klasifikační možnosti neuronů

Classification possibilities of neurons
Anotácia:
Tato práce přibližuje možnosti dnes běžně používaných neuronů, klasifikuje logické funkce a porovnává klasifikační možnosti těchto neuronů. Je kladen důraz na zvolení takových problémů, aby byly schopnosti implementovaných neuronů jednoznačně rozpoznány. V práci jsou rozebrány postupy při vytváření jednotlivých modelů neuronů, stejně jako jejich vlastnosti vycházející z definic. Výsledkem této práce …viac
Abstract:
This thesis discusses the possibilities of some neurons to classify logical functions and to compare them with each other. Thesis is focused to choose problems, that will most likely demonstrate the classification abilities of chosen neurons. Paper also describes procedures to implement individual neurons and neuron attributes given by their definitions. The outcome of this thesis is an unambiguous …viac
 

Kľúčové slová

Perceptron Adaline RBF SVM
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
Zverejniť od: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. RNDr. Eva Volná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽÁČEK, Václav. Klasifikační možnosti neuronů. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta