Zuzana VALVODOVÁ

Bakalářská práce

NANDA International II. v šestinedělí

NANDA International II. in childbed
Anotace:
Dnešní ošetřovatelství má za úkol, mimo jiné, sjednotit ošetřovatelskou terminologii a diagnostiku. Prvním krokem ke splnění tohoto úkolu, bylo založení aliance NNN. Ta vyvinula a stále vyvíjí materiál pro přesnou a standardizovanou diagnostiku. Cílem bakalářské práce je aktualizovat soubor nejčastěji se vyskytujících ošetřovatelských diagnóz na oddělení šestinedělí v ostravských nemocnicích. Bakalářská …více
Abstract:
Today's nursing have as one's task, among others, unite nurse nomenclature and diagnostics. First move to performance hereof imposition, be founded coalition NNN. That developed and allways develops material for accurate and standardized diagnostics. The goal of bachelor thesis is to upgrade set most often incident nurse diagnosis in the department of childbed in Ostrava´s hospitals. Bachelor thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010
Zveřejnit od: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALVODOVÁ, Zuzana. NANDA International II. v šestinedělí. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta