Michal Navrátil

Master's thesis

Konstrukční návrh pohonu napínacího zařízení pásového dopravníku s elektrickým pohonem

Design of Tension Device Drive of Belt Conveyor with Electric Drive
Abstract:
Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh pohonu napínacího zařízení pásového dopravníku s elektrickým pohonem. Pohon napínacího zařízení zajišťuje elektromotor s konstantním kroutícím momentem, jež reguluje snímanou tažnou sílu. Nejprve je vypočtena tažná síla v dopravním pásu, tj. síla v napínacím laně. Dále je proveden konstrukční návrh napínacího bubnu pro délku lana 50 m. Nakonec je proveden …more
Abstract:
The scope of this thesis is a design of tension device of conveyor belt with electric drive. The tension device is driven by an electric motor with constant torque, which regulates captured pull force. The pull force of the conveyor belt is calculated at first i.e. the pull force in the stretching cable. Furthermore there is a design concept of tension drum for a given length of the cable fulfilled …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Horst Gondek
  • Reader: Jan Šamárek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství