Hana ZUBKOVÁ

Bachelor's thesis

Vzdělání jako hodnota ve středních a nižších vrstvách

Education as a value in the middle and lower class
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnotou vzdělání u nižších a středních vrstev. Zda má tato hodnota pro společnost a jednotlivé vrstvy význam. Poukazuje na kritéria dělení a rozdíly těchto vrstev. Uvádí pojetí nejvlivnějších teoretiků Karla Marxe, Maxe Webera a Pierra Bourdieu. Cílem dotazníkového šetření je přiblížit se společnosti a zjistit jejich postoj ke vzdělávání a jejich názor, zda vzdělání …more
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the value of education within the lower and middle classes. Whether such value has a meaning for the society and particular classes as well. It points out the separation criteria and differences among these classes. The work quotes the most influential theorists' conception as Karl Marx, Max Weber and Pierr Bourdieu. The questionnaire survey´s goal is to approach the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2014
Accessible from:: 12. 6. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Dr. Vladimír Šiler

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZUBKOVÁ, Hana. Vzdělání jako hodnota ve středních a nižších vrstvách. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta