Theses 

Pracovní aspirace mexických vysokoškoláků - Mexiko nebo USA? – Mgr. Petr GOLDMANN

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Petr GOLDMANN

Diplomová práce

Pracovní aspirace mexických vysokoškoláků - Mexiko nebo USA?

Případová studie studentů magisterského oboru regionální rozvoj na Colegio de la Frontera Norte

The Occupational Aspirations of Mexican College Students - Mexico or USA?

Anotace: Diplomová práce pojednává o pracovních aspiracích mexických vysokoškoláků. Jedná se případovou studii studentů magisterského oboru regionální rozvoj na Colegio de la Frontera ?Norte. Teoretická část je zaměřena na kontext migrace mezi Mexikem a USA. V empirické části je popsán výzkum jmenované skupiny studentů. Kvalitativní výzkum byl zaměřen na pracovní aspirace v souvislosti s potenciální migrací do USA. Cílem bylo poznat motivy a další činitele, které mají vliv na plánování budoucnosti studentů. Výsledky ukazují, že jejich pracovní aspirace jsou v současnosti orientované na Mexiko.

Abstract: This thesis deals with the occupational aspirations of Mexican college students. It is a case study of the students of master's degree program in regional development at the Colegio de la Frontera Norte. The theoretical part concentrates on the context of migration between Mexico and the USA. The empirical part describes the research of the mentioned group. The qualitative research was focused on the occupational aspirations in connection with a potential migration to the U.S. The aim was to identify motives and other factors that affect the planning of the future of the students. The results show that their occupational aspirations are currently focused on Mexico.

Klíčová slova: Mexiko, odliv mozků, pracovní aspirace, pracovní migrace, Spojení státy americké, vysokoškolští studenti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
  • Zveřejnit od: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

GOLDMANN, Petr. Pracovní aspirace mexických vysokoškoláků - Mexiko nebo USA?. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 09:57, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz