Theses 

Úloha a význam standardů a manuálů pro kvalitu služeb v gastronomii – Bc. Veronika Husáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Bc. Veronika Husáková

Bakalářská práce

Úloha a význam standardů a manuálů pro kvalitu služeb v gastronomii

The role and importance of the standards and manuals for the quality of services in gastronomy

Anotace: HUSÁKOVÁ, Veronika. Úloha a význam standardů a manuálů pro kvalitu služeb v gastronomii. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2015. Celkový počet stran: 64. Bakalářská práce se zabývá úlohou a významem standardů a manuálů pro kvalitu služeb v gastronomii. V teoretické části je objasněn pojem gastronomické služby, manuál a standardy kvality. Dále jsou v práci popsány formy společenského stravování, restaurační (veřejné) stravování a školní stravování. Praktická část je rozdělena na dva úseky. První detailně popisuje restauraci Tunel v Děčíně. V druhé části je představena školní jídelna Sládkova, která se nachází rovněž v Děčíně. Následně byla provedena analýza manuálů a standardů těchto dvou provozoven. Informace byly získány od vedoucích pracovníků formou rozhovorů s poskytnutím interních dokumentů provozoven (manuály a standardy, organizační struktura). Hlavním cílem je analýza standardů a manuálů vztahující se ke kvalitě služeb. Z toho důvodu byla provedena analýza dvou vybraných provozoven nacházející se ve stejné lokalitě, které mají vytvořený svůj vlastní manuál zahrnující standardy kvality, a to jak v ústní, tak především v psané formě. Práce je dále doplněna návrhy na zlepšení manuálů a standardů restaurace Tunel i školní jídelny, Sládkova v Děčíně.

Abstract: HUSÁKOVÁ, Veronika. The role and importance of the standards and manuals for the quality of services in gastronomy. [Bachelor’s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: 2015. Total number of pages: 64. The bachelor thesis deals with the role and importance of the standards and manuals for the quality of services in gastronomy. In the theoretical part, the gastronomic services, manual and quality standards. The study also describes the forms of social eating, restaurants (public) eating and school eating. The practical part is divided into two sections. The first analyzes in detail the Děčín restaurant Tunel. The second analyzes in depth school canteen, Sládkova in Děčín too. Restaurant’s and school canteen’s manuals and standards were analyzed in detail. Senior executives provide information and internal documents (manuals and standards, organizational structure). The main objective is to emphasize the role and importance of the standards and manuals for the quality of services in gastronomy. Two selected gastronomical establishments situated in the same locality provide own manuals with standards to analysis. The manuals are written and oral. Bachelor’s Dissertation is also accompanied by proposals to improve standards and manuals for restaurant Tunel and school canteen, Sládkova in Děčín.

Klíčová slova: gastronomické služby, manuály a standardy, restaurace, školní jídelna, typologie provozoven, gastronomic services, manuals and standards, restaurant, school canteen, typology of gastronomy subjects

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 22:06, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz