Bc. Veronika Husáková

Bakalářská práce

Úloha a význam standardů a manuálů pro kvalitu služeb v gastronomii

The role and importance of the standards and manuals for the quality of services in gastronomy
Anotace:
HUSÁKOVÁ, Veronika. Úloha a význam standardů a manuálů pro kvalitu služeb v gastronomii. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2015. Celkový počet stran: 64. Bakalářská práce se zabývá úlohou a významem standardů a manuálů pro kvalitu služeb v gastronomii. V teoretické části je objasněn pojem gastronomické služby, manuál a standardy kvality. Dále jsou v práci popsány formy společenského …více
Abstract:
HUSÁKOVÁ, Veronika. The role and importance of the standards and manuals for the quality of services in gastronomy. [Bachelor’s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: 2015. Total number of pages: 64. The bachelor thesis deals with the role and importance of the standards and manuals for the quality of services in gastronomy. In the theoretical part, the gastronomic services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví