Bc. Martina Kačalová

Bakalářská práce

Perspektívne zameraná finančná analýza podniku

Prospective financial analysis of a company
Abstract:
The chief objective of the thesis is to become conscious of the significance of financial analysis for the corporation not only in the prosperous times yet in the period of recession as well. The objective of the thesis is directed mainly towards the collection of theoretical knowledge inevitable for preparation and successful implementation of the analysis. In the analytical part the financial analysis …více
Abstract:
Hlavným cieľom tejto práce je si uvedomiť dôležitosť finančnej analýzy pre podnik a to nie len v časoch prosperity ale aj v časoch úpadku. Cieľom tejto práce je predovšetkým zozbieranie teoretických poznatkov potrebných na prípravu a úspešnú realizáciu analýzy. V analytickej časti sa budeme venovať finančnej analýze aplikovanej na vybraný podnik. Tiež sme chceli komplexne definovať pojmový rámec a …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Bajus, PhD.
  • Oponent: Ing. Marián Gál, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management