Mgr. Milan Křemenák

Bakalářská práce

Zavedení modelu Human resources business partnerství – analýza rizik ve vybrané organizaci

Implementation of Human resources business partnership model - risk analysis in particular organization
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou rizik organizační změny zavedení modelu HR byznys partnerství ve vybrané organizaci. Podstatou bakalářské práce je analýza rizik organizační změny ze subjektivní perspektivy zaměstnanců lidských zdrojů s cílem identifikovat překážky, které se v procesu zavedení modelu řízení lidských zdrojů mohou objevit. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou objasněny …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the risk analysis of the organizational change of implementation of the human resource business partnership model in particular organization. Objective of this study is to analyze risks of the organizational change from the subjective perspective of the employee of the human resource department. Main purpose is to identify the barriers of the implementation of HR business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Pospíšilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií