Blanka CHOCOVÁ

Diplomová práce

Trestní právo v Koldínově městském zákoníku

Criminal Law in Koldin´s Town Code
Anotace:
Práva městská Království českého se stala jedním z nejvýznamnějších počinů ve vývoji českého městského práva. V 16. století již byla unifikace městského práva nutností. Města, která do té doby představovala ve společnosti cizí element reprezentanta německé právní kultury, byla v té době již nedílnou součástí českého společenského a politického života. Postupně se z nich vlivem mnohých dějinných událostí …více
Abstract:
Unification of the municipal law was in the 16th century necessary. Czech towns were inseparable part of the former social and political life. Although towns initially represented the element of German culture, they gradually developed into a representative of the soul of Czech nation. Despite the many historical events that caused an affiliation of towns, it took a long time to unify municipal law …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHOCOVÁ, Blanka. Trestní právo v Koldínově městském zákoníku. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/