Bc. Ingrid Janková

Bakalářská práce

Cystická fibróza

Cystic fibrosis
Anotace:
Cystická fibróza je závažné autosomálně recesivně dědičné onemocnění, které postihuje s výjimkou CNS prakticky všechny systémy organizmu. V ČR se každoročně narodí cca 35 dětí s touto nemocí. V současné době toto onemocnění nelze úplně vyléčit. Léčba je zaměřena především na zpomalení progrese choroby a na zmírnění projevů. Nové poznatky lékařské vědy, včasná diagnóza a moderní léčba změnily prognózu …více
Abstract:
Cystic fibrosis is serious autosomal recessive hereditary disease involving almost all systems of organism except central nervous system. In Czech Republic there are born circa 35 children affected with this disease. Nowadays it is no possible to treat CF entirely. The treatment has to be focused on deceleration of symptom’s progression. New findings of medical science, early diagnostics and modern …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2008
  • Vedoucí: MUDr. Alena Holčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta