Bc. Tereza PECKOVÁ

Diplomová práce

Language Advisory: Tips and Advice for Effective Language Learning - Speaking Skills

Language Advisory: Tips and Advice for Effective Language Learning - Speaking Skills
Abstract:
The thesis deals with the topic of advice for effective language learning in terms of speaking skills. The first part focuses on the theoretical background of the topic. It provides information about learning in general. The thesis focuses on language learning and teaching, specializing on speaking skills. Finally, the research is described and the thesis provides results and its implications.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tipy a radami pro efektivní učení jazyka, konkrétně se zaměřením na oblast mluvení v angličtině. Pojednává o učení obecně, zahrnuje informace o pozadí uskutečněného výzkumu, jehož cílem bylo získat data o autonomii žáků v kontextu dovednosti mluvení a komentuje výsledky výzkumu.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PECKOVÁ, Tereza. Language Advisory: Tips and Advice for Effective Language Learning - Speaking Skills. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/