Bc. Kristýna PÍPALOVÁ

Diplomová práce

Collective Trauma in Art Spiegelman's Graphic Novels Maus and In the Shadow of No Towers

Collective Trauma in Art Spiegelman's Graphic Novels Maus and In the Shadow of No Towers
Abstract:
This thesis deals with the collective trauma depicted in Art Spiegelman?s two graphic novels Maus and In the Shadow of No Towers, exploring its reasons and symptoms on examples of individual characters presented in Spiegelman?s books. It analyzes after-effects of trauma visible in Vladek Spiegelman, Art Spiegelman?s father who lived through the Holocaust and whose story is reflected in Maus, and the …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá kolektivním traumatem zachyceným v grafických románech Arta Spiegelmana Maus a In the Shadow of No Towers a zkoumá jeho příčiny a symptomy na příkladech jednotlivých postav Spiegelmanových knih. Analyzuje důsledky traumatu pozorovatelné na Vladkovi Spiegelmanovi, otci Arta Spiegelmana, který prožil holocaust a jehož příběh Art zachycuje ve své knize Maus, stejně jako …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013
Zveřejnit od: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÍPALOVÁ, Kristýna. Collective Trauma in Art Spiegelman's Graphic Novels Maus and In the Shadow of No Towers. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta