Mgr. Zdeněk Homola

Diplomová práce

Skupina BOZ 38. Případ třetího odboje na Jižní Moravě

Group BOZ 38. The Case of Anti-Comunist Resistance in the Southern Moravia
Anotace:
Práce se zabývá případem skupiny BOZ 38 , která operovala na počátku uchopení moci komunistickou stranou na území jižní Moravy. Práce detailně na základě archivního výzkumu popisuje utváření skupiny a její činnost, osudy ústředních členů skupiny, její likvidaci, jakož i infiltraci této skupiny orgány Státní bezpečnosti, a následný soudní proces s činiteli skupiny BOZ 38. Záměrem předkládané práce je …více
Abstract:
The thesis concerned with the case of the group BOZ 38, which operated in the southern Moravia at the time, when the Communist party take a power. The thesis is based on archive research and describe in detail the formation and the actions of the group as well as the destines of the central personnes, liquidation of the group, infiltration with the national security and also the judicial process. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Václav Veber

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Homola, Zdeněk. Skupina BOZ 38. Případ třetího odboje na Jižní Moravě. Pardubice, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická