Mgr. Petr Otáhal

Diplomová práce

Radioaktivita horninového prostředí jeskyní Moravského krasu

Anotace:
Diplomová práce, radioaktivita horninového prostředí jeskyní Moravského krasu, se zabývá zhodnocením přirozené radioaktivity vybraných jeskyní v severní a střední části Moravského krasu. Na základě sumarizace dostupných literárních údajů a vlastních dat je podána sedimentárně petrologická charakteristika karbonátových sedimentů a mladších výplní studovaných jeskyních systémů. Ve zjištěných horninových …více
Abstract:
The diploma work, radioactivity of the rock environment in the caves of Moravian karst, study estimation natural radioactivity choice caves in the north and middle part of Moravian karst. On the basis summarization accessible hints in the literature and personal data are bid sedimentary petrological characteristic carbonate sediments and younger fillers studied cave systems. In ascertained petrological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2006
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie, hydrogeologie a geochemie