Bc. Kristýna Porebski

Diplomová práce

Prevence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v gastronomickém provozu

Prevention of Occupational Health and Safety and Fire Protection in Catering Operations
Anotace:
Jak již z názvu vyplývá, tato diplomová práce se zabývá prevencí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v gastronomickém provozu. Cílem této práce je poukázat na důležitost a nezastupitelnost prevence vzdělávání zaměstnanců. Diplomová práce je zpracována pomocí metod analýzy, deskripce a syntézy. Teoretická část se opírá o široký národní legislativní rámec bezpečnosti a ochrany zdraví …více
Abstract:
As this title suggests this thesis deals with Prevention of Occupational Health and Safety as well as with fire protection in gastronomy. The purpose of this thesis is to show the importance and irreplaceable prevention of training employees. Diploma thesis is elaborated by methods of analysis, description and synthesis. The theory part is based on wide Framework of national legislative of Prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/kuacj/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Jiří Zelený

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze