Tomáš Singr

Bakalářská práce

Fotovoltaická elektrárna 3 MWp

Photovoltaic Power Plant 3 MWp
Anotace:
Hlavním cílem této práce je navrhnout FV elektrárnu o požadovaném výkonu 3 MWp. Dále také zhodnotit ji po jak po stránce ekonomické a tak po stránce environmentální. Především se jedná o porovnání výdělku za jednotlivé roky od roku 2006 po 2012, návratnost investice, a dále také vliv na životní prostředí, přesněji jaké množství emisí jsme touto FV elektrárnou schopni ušetřit. Seznamuje také s jednotlivými …více
Abstract:
The main objective of this work is to design a solar power plant with the desired output of 3 MWp. We also evaluate it for both the economic and environmental terms. This primarily involves the comparison of earnings for each year since 2006, after 2012, return on investment, and also impact on the environment, specifically the amount of emissions that we are able to save with this PV power plant. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Mojmír Vrtek
  • Oponent: Stanislav Plaček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Technika tvorby a ochrany životního prostředí

Práce na příbuzné téma