Petra Rejnková

Bakalářská práce

Příklady použití diagramů UML

The use of UML diagrams in practice
Anotace:
Unifikovaný modelovací jazyk UML je výsledkem dlouholeté snahy o vytvoření jednotné grafické notace používané při objektově orientovaném vývoji informačních systémů. Hlavním cílem této bakalářské práce je charakterizovat diagramy UML 2.0 a následně uvést příklady jejich použití v praxi v rámci počátečních fází vývojového cyklu konkrétní aplikace. Dále je jejím cílem sjednotit doporučení nejvýznamnějších …více
Abstract:
Unified modelling language UML is a result of a long-time effort to create a unified graphical notation that could be used during object-oriented development of information systems. The main aim of this thesis is to characterize UML 2.0 diagrams and show the examples of their usage in earliest phases of a development of a specific application. Next aim is to unite recommendations concerning diagram …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: Alena Buchalcevová
  • Oponent: Ondřej Mackovič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13824

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika