Bc. Jan Sigmund

Master's thesis

Rus, Ruténi a pravoslaví ve východní Evropě na konci 14. a v 15. století v kronikách Jana Długosze a Ulricha Richentala

Rus', Ruthenians and Orthodoxy in Eastern Europe at the end of the 14th and in the 15th century in the chronicles of Jan Długosz and Ulrich Richental
Abstract:
Polský dějepisec Jan Długosz stejně jako kostnický měšťan Ulrich Richental chápali pojem „Russia“ v jeho geografickém významu a oba jej používali pro označení ruských oblastí Polského království a Litevského velkoknížectví. Mnoho záznamů polského autora dosvědčuje litevsko-ruskou a litevsko-ruténskou bipartitu v rámci Velkoknížectví litevského a vzájemné animozity podmíněné konfesními a historickými …more
Abstract:
The Polish chronicler Jan Długosz as well as the citizen of Constance Ulrich Richental understood the term “Russia” in its geographical sense and both used it chiefly to name the Rus’ian territories of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania. Many accounts of the Polish author prove the Lithuanian-Rus’ian and the Lithuanian-Ruthenian bipartite within the Grand Duchy of Lithuania and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 1. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.
  • Reader: Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Historical Sciences / History