Theses 

Velezrada a hrubé porušení ústavního pořádku jako problém ústavního práva a trestního práva – Mgr. Eva Bártů

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Mgr. Eva Bártů

Diplomová práce

Velezrada a hrubé porušení ústavního pořádku jako problém ústavního práva a trestního práva

High Treason and Gross Violation as a Problem of Constitutional Law and Penal Law

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá ústavním deliktem velezrady a hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. V první části se čtenář seznámí s pojmem ústavně právní odpovědnosti a s postavením prezidenta v našem právním systému. Dále nahlédneme do trestněprávní úpravy velezrady v historii a do úpravy současné, spolu s procesem podání ústavní žaloby. Vysvětlíme si ji na praktickém příkladu žaloby na Václava Klause. Poslední část se bude věnovat komparaci úprav vybraných cizích států. Cílem této práce je celková analýza této problematiky.

Abstract: This diploma thesis deals with the constitutional offence of high treason and gross violation as a problem of constitutional law and penal law. In the first part of this work I will explain koncept of the constitutional responsibility and positron of the Czech president in our legal systém. We will go through the criminal legislation of high treason in a history, the prezent legislation, including proces sof bringing the constitutional action. We will show the process on a practical example of an action to Václav Klaus. The last part drala with comparison of the legislation of the other countries. The main aim of the thesis is the overall analysis of this issue.

Klíčová slova: ústavně právní odpovědnost, prezident, velezrada, hrubé porušení ústavního pořádku, ústavní žaloba na prezidenta, ústavní delikt, the constitutional responsibility, the president, high treason, hross violation, constitutional action to the president, the constitutional offence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 18:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz