Bc. Kateřina KOLDOVÁ

Diplomová práce

Burn-out Syndrom des Mittelschullehrers der deutschen Sprache

Burnout syndrom of German teachers at high schools
Abstract:
The diploma thesis focuses in the theoretical part on the definition of the burnout syndrom, its symptoms, factors that contributes to the syndrom, and also its prevention. Then it delas with the profession of the teacher, in the concrete with German teacher. In the practical part there are the data analysed according to the questionnaire survey, and also disproval or confirmation of the hypothesa …více
Abstract:
Diplomová práce se teoretické části zaměřuje na definici syndromu vyhoření, jeho symptomy, faktory, které přispívají k syndromu vyhoření a také jeho prevenci. Dále se zabývá povoláním učitele, konkrétně tedy učitele německého jazyka. V praktické části analyzuji data vyhodnocená z dotazníkového šetření a vyvrácení či potvrzení daných hypotéz.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLDOVÁ, Kateřina. Burn-out Syndrom des Mittelschullehrers der deutschen Sprache. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xwjgi4 xwjgi4/2
24. 4. 2014
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
24. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.