Adéla Jarcovjáková

Bakalářská práce

Návrh projektu na zlepšení dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji

Project Proposal for Improvement of Transport Infrastructure in the Zlín Region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou dopravní obslužnosti Zlínského kraje. Úvod teoretické části se zaměřuje na správné pochopení pojmu, vymezení a charakteristiku základních termínů z dané problematiky. Dále je provedeno rozčlenění dopravy podle prostředí a doplněno o vybranou legislativu z oblasti konkrétního druhu dopravy. Rovněž jsou vymezeny ekonomické aspekty dopravy. Závěr teoretické části je …více
Abstract:
A The Bachelor thesis focuses on the analysis of transport services in the Zlín Region. The introduction of the theoretical part addresses the definition, characteristics and correct understanding of basic concepts of the issue. There is also a division of traffic according to the environment and it is completed by selected legislation in the field of specific types of transport. The economic aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Danko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jarcovjáková, Adéla. Návrh projektu na zlepšení dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj