Mgr. et Mgr. Barbora Kučerová

Bakalářská práce

Dva přístupy k realizaci lidové suverenity: J. Locke a J. J. Rousseau

Two Conceptions of the Realization of Popular Sovereignty: Locke and Rousseau
Anotace:
Práce zkoumá problematiku suverenity jako polyvalentního pojmu, přičemž se zaměřuje konkrétně na lidovou suverenitu. Pracuje s tezí, že tolik zásadní náplni jakési ideální koncepce lidové suverenity je možné dobře porozumět prostřednictvím studia myšlenek dvou filozofů, kteří vytvořili koncepce dodnes pro chápání lidové suverenity nejzásadnější. Práce tak pojednává o koncepcích realizace lidové suverenity …více
Abstract:
The paper is concerned with the problems of sovereignty as a polyvalent term and focuses primarily on the human sovereignty in particular. The work deals with the principle claiming that the fundamental contents of some kind of human sovereignty ideal conception could be understood by a study of thoughts of two philosophers who created conceptions which to this day are the most fundamental for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Koudelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Politologie