Romana Novotná

Bachelor's thesis

Enterální výživa u dětí s Crohnovou chorobou

Enteral nutrition in paediatric patients with Crohn's disease
Abstract:
Bakalářská práce je věnována tématu enterální výživy u dětí s Crohnovou chorobou. V teoretické části se zabývá charakteristikou Crohnovy choroby, projevy, diagnostikou, léčbou onemocnění. Dále je zaměřena na enterální výživu, která u dětí s Crohnovou chorobou slouží jako léčba první volby. Praktická část práce se věnuje sběru dat od dětských pacientů s tímto onemocněním a jejich rodičů. Rozebírá jejich …more
Abstract:
The thesis is dedicated to the enteral diet of children with Crohn's disease. The introduction is focused on overall characteristics of Crohn's disease and its clinical manifestations, diagnostics and therapeutic interventions. A particular attention is paid to the enteral diet which serves as a first choice therapy in children with this disease. The experimental part of the thesis is specialised in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Novotná, Romana. Enterální výživa u dětí s Crohnovou chorobou. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

University of Pardubice

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / General nurse

Theses on a related topic