Romana Novotná

Bachelor's thesis

Enterální výživa u dětí s Crohnovou chorobou

Enteral nutrition in paediatric patients with Crohn's disease
Anotácia:
Bakalářská práce je věnována tématu enterální výživy u dětí s Crohnovou chorobou. V teoretické části se zabývá charakteristikou Crohnovy choroby, projevy, diagnostikou, léčbou onemocnění. Dále je zaměřena na enterální výživu, která u dětí s Crohnovou chorobou slouží jako léčba první volby. Praktická část práce se věnuje sběru dat od dětských pacientů s tímto onemocněním a jejich rodičů. Rozebírá jejich …viac
Abstract:
The thesis is dedicated to the enteral diet of children with Crohn's disease. The introduction is focused on overall characteristics of Crohn's disease and its clinical manifestations, diagnostics and therapeutic interventions. A particular attention is paid to the enteral diet which serves as a first choice therapy in children with this disease. The experimental part of the thesis is specialised in …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotná, Romana. Enterální výživa u dětí s Crohnovou chorobou. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

University of Pardubice

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / odbor:
Nursing / General nurse

Práce na příbuzné téma